رشته های آموزشی موسسه

 • آموزش طراحی پایه (سطح 1)
 • آموزش طراحی متوسط (سطح 2)
 • آموزش طراحی پیشرفته (سطح 3)
 • برگزاری ورکشاپ های یک روزه
 • آموزش پاستل گچی و روغنی
 • آموزش مداد رنگی و آبرنگ
 • برگزاری کلاس های تئوری مبانی هنرهای تجسمی
 • برگزاری کلاس های عملی کنکور هنر(کارشناسی ارشد)
 • آموزش رنگ آکرلیک
 • آموزش رنگ روغن
 • آموزش نقاشی دکوراتیو(سقف ودیوار)
 • برگزاری کلاس های تئوری تاریخ،هنر و آشنایی با مکاتب هنری

برخی از آثار هنرجویان