کلاس ها

کلاس های آموزشگاه هنر نوین

آموزش طراحی پایه (سطح 1)

آموزش طراحی متوسط (سطح 2)

آموزش طراحی پیشرفته (سطح 3)

آموزش پاستل گچی و روغنی

آموزش مداد رنگی

آموزش آبرنگ

آموزش رنگ آکرلیک

آموزش رنگ روغن

آموزش نقاشی دکوراتیو(سقف ودیوار)

برگزاری ورکشاپ های یک روزه

برگزاری کلاس های عملی کنکور هنر(کارشناسی ارشد)

برگزاری کلاس های تئوری تاریخ هنر و آشنایی با مکاتب هنری

برگزاری کلاس های تئوری مبانی هنرهای تجسمی