درباره ما

از سال 1391 که موسسه هنری ( هنر نوین) شروع به فعالیت کرده است تمرکز و تلاش من و همه اساتید به عنوان همکاران بنده این بوده است که سهم هر چند کوچک در آموزش، رشد و شکوفایی و پرداختن به فردیت و تجلی آن در آثار تجربی هنرجویان در زمینه های مختلف هنرهای تجسمی این سرزمین را داشته باشیم.

 

مدیر و موسس: محسن فراهانی
کارشناس ارشد نقاشی و مدیر موسس آموزشگاه هنرهای تجسمی هنر نوین
مشاور هنری
شرکت در ده ها نمایشگاه گروهی و انفرادی
برگزار کننده چندین نمایشگاه و رویداد هنری